5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 12 nci maddesi ile yabancı yatırımcıların istisnai olarak Türk vatandaşlığını kazanmalarına olanak sağlanmış olup 18.09.2018 tarihli ve 106 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile anılan Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20 nci maddesinde belirtilen tutarlara ilişkin iyileştirici yeni düzenlemeler yapılmıştır.

Bu kapsamda;

  • En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştiren ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca adına uygunluk belgesi düzenlenen,
  • En az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında taşınmazı satın alıp tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyduran ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca adına uygunluk belgesi düzenlenen,
  • En az 50 kişilik istihdam oluşturan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca adına uygunluk belgesi düzenlenen,
  • En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında mevduatı Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırıp üç yıl tutacağına dair taahhütte bulunan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca adına uygunluk belgesi düzenlenen,
  • En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında Devlet borçlanma araçlarını satın alıp üç yıl tutacağına dair taahhütte bulunan ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca adına uygunluk belgesi düzenlenen,
  • En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını satın alıp üç yıl tutacağına dair taahhütte bulunan ve Sermaye Piyasası Kurulunca adına uygunluk belgesi düzenlenen,

yabancı yatırımcıların;

  • Türk vatandaşlığı kazanma sürecini daha etkin ve hızlı hale getirmek,
  • İkamet izni(6458-31/J) başvurusundan Türk vatandaşlığının kazanılmasına kadar olan süreçte destek, danışmanlık ve başvuru takibi hususlarında hizmet sağlamak,
  • “Müşteri temsilcisi” mantığında çalışan nitelikli personel ile kaliteli hizmet sunmak,
  • Uygunluk belgesi olmayan yabancı yatırımcıların ilgili tespit kurumları ile iletişiminin sağlanarak belirlenen irtibat kişilerine yönlendirilmesini sağlamak,

amacıyla, Ankara ve İstanbul’dan başlayarak daha hızlı hizmet verecek “özel/ortak ofisler”in kurulmasına ilişkin çalışmalara başlanılmıştır.

Ayrıca kurulan “özel/ortak ofisler”de yabancı yatırımcıların Türk vatandaşlığını kazanması için gerekli olan ikamet izni ve vatandaşlık başvurularında ayrı ayrı talep edilen belgeler sadeleştirmiş olup ortak olarak belirlenen belgeler ile tek seferde ikamet izni ve vatandaşlık başvurusunun alınması sağlanacaktır.