Turkuaz Kart Hizmeti Ana Sayfasına Hoşgeldiniz

Kimler Turkuaz Kart Sahibi Olabilir?

 • Yüksek nitelikli iş gücü olabilecek eğitim, ücret, deneyim ve mesleki bilgi, bilim ve teknolojiye katkı gibi niteliklere sahip olan kişiler,
 • Yüksek nitelikli yatırımcı olabilecek yatırım ve ihracat düzeyi ile istihdam büyüklüğüne sahip olan ve teknolojik ve bilimsel gelişmeye katkı sağlayabilen kişiler,
 • Bilim, teknoloji ve sanayi gibi alanlarda uluslararası başarılara sahip olan ve ülke menfaatleri için yararlı olacağı kabul edilen bilim insanı ya da araştırmacılar,
 • Kültürel, sanat ya da sportif faaliyetler açısından uluslararası düzeyde başarılı olan kişiler,
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin tanınırlığı ve milli menfaatleri ile ilgili konularda Türk kültürünün yararına olacak şekilde uluslararası alanda faaliyetlerde bulunan kişiler Turkuaz Kart sahibi olabilirler.

Turkuaz Kart Başvurusu

Yukarıdaki nitelikleri taşıyan Turkuaz Kart başvurusu yapmak isteyen yabancılar Türkiye içinde doğrudan başvuru sistemi üzerinden, yurt dışında ise başvuracak kişinin vatandaşı olduğu ya da yasal olarak bulunduğu ülkedeki Türk dış temsilcilikleri aracılığı ile yapılabilmektedir.

Turkuaz Kart ilk olarak 3 yıllık geçiş süresi belirlenerek verilmektedir. Bu 3 yıllık geçiş süresi içinde kart sahibi Türkiye dışında bakanlıkça belirlenen süreden daha fazla bir süre kalmaz ve kart iptal edilmezse, geçiş süresi kaydı kart sahibinin başvurusu ile kaldırılır ve süresiz kart verilir. Geçiş süresinin dolmasına 180 gün kala ya da her durumda geçiş süresi dolmadan önce yapılabilir. Bu süre dolduktan sonra geçiş süresinin kaldırılması ve süresiz kart asahip olmak için yapılan başvuru reddedilir ve Turkuaz Kart geçersiz hale gelir.

Kart sahibi olmaya hak kazanan yabancı kişilerin eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına kart sahibinin yakını olduğunu gösteren ve oturum izni yerine geçen bir belge verilir.

Kartın sahipleri süresiz çalışma iznine sahip yabancıların Türkiye’de sahip olduğu tüm haklarda yararlanabilirler.

Turkuaz Kart alabilecek nitelikli yabancılar şunlardır:

 • Akademik olarak uluslararası alanda kabul görmüş çalışmaları bulunanlar
 • Teknoloji, bilim ya da sanayide Türkiye için stratejik olabilecek bir alanda öne çıkmış olanlar
 • İstihdam, ihracat ya da yatırım olarak Türk ekonomisine kayda değer bir katkı sağlayanlar

***Geçici koruma sağlanması kararı verilen yabancılar için yukarıdaki nitelikler aranmamaktadır.

Turkuaz Kart sahibi yabancının hak ve yükümlülükleri

Kartın sahibi yabancılar süresiz çalışma iznine sahip yabancılarla aynı haklara sahiptir. Kart sahibi yabancıların bazı avantajları bulunmaktadır:

 1. Türkiye’de askerlik yapma yükümlülükleri bulunmamaktadır.
 2. Seçme ve seçilme hakları yoktur ayrıca kamu görevlerine giremezler.
 3. Sosyal güvenlik ile ilgili kazanılmış hakları varsa bu hakları saklıdır ancak söz konusu hakların kullanımında ilgili mevzuat hükümlerine tabi olurlar.
 4. Türkiye’deki oturum, çalışma, yatırım, seyahat, miras, ticari faaliyet, taşınır ve taşınmaz satın alma ve bağışlama gibi konularla ilgili işlemleri, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından Türk vatandaşları ile aynı şartlarda ve aynı mevzuatlara göre yürütülür.

Söz konusu hak ve yükümlülüklerin bazılarının kullanılabilmesi için özel kanunlarda Türk vatandaşı olma koşulu aranmış olabilir. Böyle durumlarda kart sahibi olan kişiler bu haklardan yararlanamazlar.

Türk Vatandaşlığı Kanunu’na göre kart sahibi ve yakını, millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından bir tehlike oluşturacak ya da engel teşkil edecek bir durumu olmadığı takdirde, geçiş süresi kaydının kaldırılması koşulu ve Bakanlık teklifiyle Türk vatandaşlığını kazanabilir.

Turkuaz Kart sahibi olmaya hak kazanların yakınları için kart sahibi yakını kartı verilmektedir.

Turkuaz Kart sahibi yakını kartı, kartın geçerlilik süresi içinde oturum izni yerine geçer.

Eğer herhangi bir sebepten dolayı kart geçersiz hale gelirse, kart sahibi yakını için düzenlenen bu kart da Genel Müdürlükçe iptal edilir.

Bürokratik İşlemler Sizi Korkutuyor ya da Çok mu Sıkıyor?

 • 0 553 704 46 28 numaralı hizmet telefonumuzdan bizi arayın ve sizi bu sürece hazırlayalım
 • Dilerseniz ofisimizde, dilerseniz mobil ekibimizin rut planı dahilinde tercih ettiğiniz bir noktada görüşmemizi gerçekleştirelim
 • Durum değerlendirmesi yaparak ihtiyaç duyulan evrakları birlikte hazırlayalım
 • İlk başvurunuzu yaparak randevunuzu alalım
 • Mevcut şartlar kapsamında en iyi dosyayı hazırlayarak eksiksiz bir süreçten geçelim
 • Çalıştığımız ya da danıştığınız süreç sonrasında da isterseniz sizinle ilgili durumları takip edelim
 • İkamet izninizin bitişini takip ederek yeni dönemde de başvurularınızı ve süreci beraber yönetelim
 • Siz sadece kişisel evraklarınızı hazırlayın,gerisini bize bırakın!

Neden Cece ile Çalışmalıyım?

 • Öncelikle biz danışanlarımıza “müşteri” olarak değil paydaş olarak yaklaşırız
 • Her danışandan saat başı ücret alan rakiplerimize nispetle biz çözüm odaklı yaklaşımımızı ortaya koyar ve “danışma ücreti” gibi oyalayıcı, can sıkıcı ve gereksiz masraflar çıkarmayız
 • İşin ve işlemin gerçek masrafını ve emeğimizin tam karşılığını net bir şekilde ifade eder, tüm işlerimizi şeffaflıkla yürütürüz
 • Danışanımızın durumunu inceledikten sonra işi ve işlemleri doğru tanımlar, olası riskleri ifade ettikten sonra işe başlarız
 • Çevreye ve insana olan saygımızı işimize de yansıtır, danışanlarımıza ve diğer paydaşlarımıza artı değer sağlarız
 • Teknolojiyi mümkün olan en üst düzeyde ve pratik kullanır,hali hazırda sıkıntılı olan süreçleri içinden çıkılamaz bir hale getirmek yerine en yalın şekliyle ele alırız
 • Her şeyden önemlisi “biz insan biriktiririz” bizim için en önemli kazanç iş sonunda ifade edeceğiniz mutluluğunuz ve referansınızdır