Aylık Asgari Ücret (brüt ve net)

 

ABD doları

Net Asgari Ücret

348,50

Brüt Asgari Ücret

441,20

  • Sosyal güvenlik primi ödemesi (%14)

61,77

  • İşsizlik sigortası fonu ödemesi (%1)

4,41

  • Gelir vergisi (%15)*

23,16

  • Asgari geçim indirimi**

33,09

  • Damga vergisi (%0,759)

3,35

Toplam Kesinti Tutarı

92,69

İşverene Maliyeti
  • Brüt asgari ücret

441,20

  • Sosyal güvenlik primi işveren payı (%15,5)***

68,38

  • İşverenin işsizlik sigortası fonuna katkısı (%2)

8,82

İşverene Toplam Maliyeti

518,40

* Gelir vergisinin hesaplanması: [(441,20 – 61,77 – 4,41) x 0,15] – 33,09 = 23,16

** Bekâr, çocuksuz çalışanlar için geçerlidir; medeni durum ve çocuk sayısına göre değişiklik gösterir.

*** Yasal süresinde ödenen primler için bir teşvik olarak beş puanlık bir indirim (%20,5’ten %15,5’e) uygulanır.

Kaynak: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Veriler 1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 tarihleri arasında geçerlidir

1 ABD doları = 4,60 TL (2018 Haziran kuru esas alınmıştır)

Elektrik Maliyeti

Sözleşmeli Elektrik Tedarik Şirketlerinden Tüketicilere Yönelik Elektrik Satış Tarifesi

Dağıtım Sistemi Kullanıcıları

Kapasite

Aktif Enerji + Dağıtım

Kapasite Dâhilinde

Kapasite Aşımı

Standart

Gündüz

Yoğun Saatler

Gece

Kuruş/

kWh

Kuruş/

kWh

Kuruş/

kWh

Kuruş/

kWh

Kuruş/

kWh

Kuruş/

kWh

Orta Gerilim

Çift Dönem

Sanayi

204,2996

408,5992

28,4967

28,3475

46,1681

15,5934

Tek Dönem

Sanayi

YOK

YOK

29,1012

28,9520

46,7726

16,1979

Alçak Gerilim

Tek Dönem

Sanayi

YOK

YOK

32,3150

32,1658

49,9864

19,4117

Özel Elektrik Tedarikçilerinin Tüketicilere Yönelik Sistem Kullanım Tarifeleri*

Özel Sistem Kullanıcıları

Kapasite

Dağıtım Tarifesi

Kapasite Dâhilinde

Kapasite Aşımı

Kuruş/kWh

Kuruş/kWh

Kuruş/kWh

Orta Gerilim

Çift Dönem

Sanayi

204,2996

408,5992

5,5153

Tek Dönem

Sanayi

YOK

YOK

6,1198

Alçak Gerilim

Tek Dönem

Sanayi

YOK

YOK

9,3336

Kasım-Mart dönemi için çoklu tarife uygulaması: 07.00-18.00 gündüz; 18.00-22.00 yoğun saatler; 22.00-07.00 gece.

Nisan-Ekim dönemi için çoklu tarife uygulaması: 06.00-17.00 gündüz, 17.00-22.00 yoğun saatler; 22.00-06.00 gece.

 

Kapasite Dâhilinde: Bağlantı sözleşmesinde belirtilen “sözleşme gücü” üzerinden kW başına hesaplanan ve dağıtım sistemine bağlı çift dönemli tüketicilere uygulanan aylık sabit ücret.

 

Kapasite Aşımı: Bağlantı sözleşmesinde belirtilen “sözleşme gücünü” aşan güç için kW başına hesaplanarak dağıtım sistemine bağlı çift dönemli tüketicilere uygulanan aylık ücret.

 

Çift Dönemli Tarife: “Dağıtım sisteminden alınan veya dağıtım sistemine verilen aktif enerji akışı (kWh) üzerinden uygulanan dağıtım ücreti” + bağlantı sözleşmesinde belirtilen kW başına hesaplanan kapasite yükü + “sözleşme gücünü” aşan güç (kw olarak) için kapasite aşım ücretinden oluşan tarife sınıfı.

 

Tek dönemli Tarife: sadece dağıtım sisteminden alınan veya dağıtım sistemine verilen aktif enerji akışı (kWh) üzerinden dağıtım ücreti için uygulanan tarife sınıfı.

*Aktif enerji, fiyatı tüketici ile tedarikçi arasında çift taraflı olarak belirlendiği için tabloya yansıtılmamıştır.

 

Kaynak: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)

Sanayi Amaçlı Su Maliyeti

Referans Fiyat ABD doları/m3

Müşteri Türü

İçme Suyu

Atık Su

Su KDV (%)

Sanayi

2,45

Dâhil

8

Referans Fiyat ABD doları /m3

Organize

Sanayi Bölgeleri (OSB)

Su

Su KDV (%)

Atık Su

Atık Su KDV (%)

Eskişehir OSB

0,15

8

0,15

8

Antalya OSB

0,11

8

Kaynak: İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)

Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi ve Antalya Su ve Kanalizasyon İdaresi

1 ABD doları = 4,60 TL (2018 Haziran kuru esas alınmıştır)

Doğal Gaz Maliyeti*

BOTAŞ ile Doğal Gaz Satış Sözleşmesi İmzalamış Tüketicilere Yönelik Gaz Satış Tarifesi

ABD doları/kWh

ABD doları/Sm³

300.000 Sm³’ün altı

0,016

0,166

OSB

0,016

0,173

300.001 Sm³’ün üstü

0,016

0,174

Kaynak: Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), Ocak 2018

* ÖTV ve KDV hariç

1 ABD doları = 4,60 TL (2018 Haziran kuru esas alınmıştır)

Genişbant Hizmeti Ücretleri

Fibernet ve Hipernet

(ABD doları/ay)

İndirme Hızı (Mbps) – sınırsız tarife

Fiyatlar

24’e kadar

51

35’e kadar

62

50’ye kadar

80

100’e kadar

112

1000’e kadar

243

Metro Ethernet ve G.SHDSL

İhtiyaca göre değişiklik gösterir

Tüm vergiler dâhildir.

Kaynak: TTNET

1 ABD doları = 4,60 TL (2018 Haziran kuru esas alınmıştır)