GSYİH-SAGP* Verisine Göre Ülke Sıralaması – 2003 ve 2017

Türkiye ekonomisi 2003 yılında dünyanın 18. büyük ekonomisi iken 2017 yılında 13. sıraya yükselmiştir.gsyih-sagp-verisine-gore-ulke-siralamasi.png

Kaynak: IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporu, Nisan 2018 (IMF WEO)

*SAGP: Satın Alma Gücü Paritesi

Reel GSYİH Büyümesi (Endeks: 2002=100)

Rakiplerini geride bırakan Türkiye’nin büyüme ivmesinin önümüzdeki yıllarda da devam edeceği öngörülmektedir.

 

reel-gsyih-buyumesi.png

Kaynak: IMF WEO

Yıllık Ortalama GSYİH Büyümesi (%) – 2003-2017

yillik-ortalama-gsyih-buyumesi.png

Kaynak: IMF WEO

G20 Ülkeleri Reel GSYİH Büyümesi – 2017

Türkiye, küresel ve bölgesel güçlüklere rağmen 2017 yılında G20 üyesi ülkeler arasında en hızlı büyüyen ekonomi olmuştur.

g20-ulkeleri-reel-gsyih-buyumesi.pngKaynak: OECD

Türkiye Ekonomisi (Cari fiyatlarla GSYİH, milyar ABD doları)

Son 15 yılda Türkiye gayrisafi yurtiçi hasılasını 236 milyar ABD doları (2002) seviyesinden 851 milyar ABD dolarına (2017) yükselterek kayda değer bir performans sergilemiştir.

turkiye-ekonomisi-cari-fiyat-gsyih-buyumesi.png

Kaynak: TÜİK

Kişi Başına Düşen Milli Gelirde Üç Kat Artış (kişi başına GSYİH, cari fiyatlar)

Türkiye’nin kişi başına milli geliri 2002 yılında 3.581 ABD doları iken 2017 yılında 10.597 ABD doları seviyesine yükselerek üç kat artış sergilemiştir.

turkiye-kisi-basi-gelir.png

Kaynak: TÜİK

GSYİH Büyümesine Katkı (%) – 2003-2017

Güçlü iç pazar ve girişimci özel sektör, yatırımları ve ihracatı destekleyerek Türkiye’nin son 15 yıldaki ekonomik büyümesine ivme kazandırmıştır.

turkiye-gsyih-buyumesine-katki.png

Kaynak: TÜİK

Nüfusu 50 Milyonun Üzerinde Olan Ülkelerde Kişi Başına Düşen GSYİH – 2017

Türkiye, nüfusu 50 milyonun üzerinde olan ülkeler arasında kişi başına düşen GSYİH seviyesi 10.000 ABD dolarından yüksek olan dokuz ekonomiden biridir.

50m-ulkelerde-kisibasi-gsyih.png

Kaynak: IMF WEO

Gayrisafi Kamu Borç Stoku (GSYİH – %)

Mali disipline bağlı kalan Türkiye, 2002 yılında %70 olarak gerçekleşen kamu borç stokunun milli gelire oranını 2017 yılında %28 seviyesine düşürmeyi başarmıştır.turkiye-gayrisafi-kamu-borc-stoku.png

Kaynak: Eurostat, Hazine ve Maliye Bakanlığı, IMF WEO

Bütçe Dengesi (GSYİH – %)

İzlenen sıkı mali disiplinin olumlu etkisi, Türkiye’nin bütçe dengesine son 15 yılda fark edilir biçimde azalan bir açık olarak yansımıştır.

 

turkiye-butce-dengesi.png

Kaynak: Eurostat, Hazine ve Maliye Bakanlığı, IMF WEO

Yıllık Enflasyon (%)

Yüksek enflasyon oranları ve beraberindeki yüksek volatilite, hızla düşürülmüş olup 2003 yılından bu yana kontrol altında tutulmaktadır.

 

turkiye-yillik-enflasyon.png

Kaynak: TÜİK, OECD

İstihdam Sağlama – 2007-2017

Türkiye, 2007-2017 döneminde 7,4 milyonluk istihdam artışı sağlamıştır.

turkiye-istihdam-saglama.png

Kaynak: OECD

Türkiye ve Dünyada Mal İhracatı

Türkiye, ihracatta gerçekleşen %10,3 oranındaki göz kamaştırıcı yıllık ortalama büyüme ile dünya performansının üzerine çıkmış ve ihracat hacmini son 15 yılda 36 milyar ABD dolarından 157 milyar ABD dolarına yükseltmiştir. Bu performans doğrultusunda Türkiye’nin 2002 yılında %0,6 seviyesinin altında olan küresel ihracattaki payı 2017 yılında %1’e seviyelerine ulaşmıştır.

turkiye-mal-ihracati.png

Kaynak: TÜİK, Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC)

Türkiye’nin Küresel İhracattaki Payı

turkiye-kuresel-ihracat-payi.pngKaynak: ITC

Türkiye’nin İhracatının Bölgelere Göre Dağılımı

Türkiye, 2002 yılında 36 milyar ABD doları olan toplam ihracat hacmini 2017 yılında 157 milyar ABD doları seviyesine yükseltmiş ve hem ihracat yapılan ülkeler hem de ihraç edilen ürünler bakımından önemli bir çeşitlilik sağlamıştır.

turkiye-ihracatinin-dagilimi.png

Kaynak: TÜİK

Tutarı 1 Milyar ABD Dolarının Üzerindeki İhracat Ürünlerinin Sayısı

turkiye-1musd-uzeri-ihracat-urun-sayisi.png

Kaynak: TÜİK